Skip to main content

Baanstraat

8

Vroeger ook wel genoemd Achter de Banen of Achterwech. In de volksmond ook wel De Baan of Baanweg.

Ter plaatse waren vroeger de zogenaamde lijnbanen gelegen. Op een lijnbaan werden vroeger door de touwslagers de zware kabels en het touwwerk vervaardigd. Ten tijde van de aanleg van het Noordzeekanaal nwas er ook een touwslagerij gevestigd. Zodoende konden de arbeiders die bij de aanleg van het kanaal waren betrokken, ook 's winters werken.

Het gebouwtje waarin de touwslagers was gevestigd heeft in later jaren nog dienst gedaan als barak voor besmettelijke ziekten en is aan het einde van de jaren dertig afgebroken.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.