Baanstraat - R.K. Kweekschool

62

© John de Heer, alle rechten voorbehouden.