Baanstraat - R.K. Land- & Tuinbouwschool

3

© John de Heer, alle rechten voorbehouden.