Skip to main content

Begijnenstraat

2

Deze zeer oude straat dankt haar naam aan het feit dat zij recht tegenover het klooster Nazareth uitmondde. Omdat de zusters van dit convent ook wel begijnen werden genoemd, is de naam hiermede verklaard.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.