Begijnenstraat

1

Deze zeer oude straat dankt haar naam aan het feit dat zij recht tegenover het klooster Nazareth uitmondde. Omdat de zusters van dit convent ook wel begijnen werden genoemd, is de naam hiermede verklaard.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.