Skip to main content

Beneluxlaan

3

De in 1944 te London tot stand gekomen tolunie tussen, Belgie, Nederland en Luxemburg werd in 1958 uitgebreid tot een economische unie. Ingevolge dit unieverdrag moet men te zijner tijd komen tot een opheffing der beperkingen in het vrije verkeer van personen en goederen. 

Ten tijde van de aanleg van deze straat stond het verdrag tussen de Beneluxlanden in de volle belangstelling, vandaar dat men heeft gemeend een straat hiernaar te moeten vernoemen.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.