Skip to main content

Breestraat

270

De Breestraat is van oudsher een markstraat, vandaar dat deze straat een brede straat is. In vele andere steden vinden we ook Breestraten, zoals in Alkmaar en Leiden.

Zij is waarschijnlijk aan het einde van de 13e eeuw ontstaan en zulk een verbrede straat is stedebouwkundig gezien het oudste type van een marktruimte. Op een oude kaart uit 1649 van Blaeu wordt de naam Voorstraat genoemd.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.