Cornelis Matersweg

10

Deze straat is vernoemd naar cornelis Maters, gevoren te Valburg op 16 juni 1884 en overleden op 17 november 1942. Maters kwam in 1910 naar Beverwijk, hij was oprichter van de conservenfabriek Hoematex, die oorspronkelijk te Rotterdam gevestigd was. Hij noemde zich koopman, maar was een man met een brede belangstelling, getuge het feit dat hij in later jaren directeur was van de N.V. Superol, een produkt bekend als keelpijnverdrijver, en oprichter van Sihi Maters B.V.

Op 7 september 1915 werd hij lid van de gemeenteraad van Beverwijk voor de SDAP. Tijdens de raadsvergadering van 16 mei 1919 werd medegedeeld dat de heer Maters in verband met zijn verhuizing naar Wijk aan Zee niet langer meer lid van de raad was. Reeds begin 1920 keerde hij terug naar Beverwijk. In de raadsvergadering van de gemeente Wijk aan Zee en Duin van 13 juli 1927 kwam het voorstel van burgemeester en wethouders aan de orde de voor de N.V. Bloembollenculturen, voorheen Van Ginhoven te Beverwijk, nieuw aan te leggen weg te noemen "Cornelis Matersweg", om hiermede uiting te geven aan de waardering voor diens persoon. Met algemense stemmen werd dit voorstel aangenomen.

Deze bijzondere verdiensten bestonden onder andere hier uit dat de heer Maters zich met goed succes beijverde op deze gronden (20 hectaren) betaalbare eigen woningen  te laten bouwen, een voor die tijd prachtig initiatief.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.