Dr. Schuitstraat

22

Dokter Jan Willem Schuit, geboren te Hoorn op 19 oktober 1840 en in 1864 te Leiden gepromoveerd in de genees- en verloskunde, was ruim veertig jaar arts in Beverwijk. Als "de dokter van de wijk" ging een grote roep van hem uit. Zijn praktijk was groot, zowel uitgedrukt in het aantal patienten als in zijn ambtsgebied. Zijn kundigheid heeft zelfs geleid tot de aanbieding van een professoraat, dat hij echter van de hand wees, hij bleef liever de eenvoudige dokter. Zijn verdiensten werden bij zijn veertigjarig ambtsjubileum erkend door de instelling van een straatnaam en met de verlening van een koninklijke onderscheiding. Na zijn dood op 6 juni 1905, op de leeftijd van 64 jaar, nauwelijks een jaar na zijn 40 jarig jubileum, vormde zich een commissie uit zijn patienten met het doel zijn nagedachtenis te eren door de oprichting van een drinkfontijn. Op 10 september 1912 werd deze fontein, staande op het Stationsplein, onthuld door zijn dochter, mevrouw J. Lamme-Schuit en aangeboden aan het gemeentebestuur.

De fontein verhuisde op 24 april 1926 naar de Dr. Schuitstraat en staat sinds juli 1953 op het Moensplein.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.