Duinwijklaan

7

Genoemd naar de hofstede Duinwijck, in 1649 gesticht door de Amsterdamse koopman Jan Bicker en aan het einde van de 18e eeuw gesloopt.

Het hek en de tuinmanswoning vinden wij nog aan de Zeestraat nabij het Harmonielaantje.

In vroeger jaren heette deze straat Romerkerkweg, maar die naam is om onbegrijpelijke redenen later gewijzigd.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.