Hendrik Burgerstraat

7

Genoemd naar wethouder Hendik Burger, aan wie de gronden waarover de straat loopt jarenlang in eigendom hebben toebehoord. Maar dat is beslist niet de enige verdienste van deze man. Hij werd geboren op het buitengoed Graafwijk op 20 maart 1843 en was landelijk bekend als bloembollemkweker. Op zijn initiatief werden in Beverwijk de eerste vakcursussen op tuinbouwgebied gehouden. Hij was 31 jaar (vanaf 1886) lid van de gemeenteraad van Beverwijk en van 24 oktober 1899 tot 1 september 1917 tevens wethouder.  Kortom een man met grote plaatselijke verdiensten. Hij vertrok in 1918 naar Haarlem en overleed aldaar op 16 oktober 1932.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.