Kloosterstraat

4

De mKloosterstraat is in het begin van de 17e eeuw ontstaan. tot in de 2e helft van de 16e eeuw stond daar het nonnenklooster Nazareth. Na de verwoesting is men het door de overheid toegeeigende kloosterterrein gaan verkopen.

Aanvankelijk wer die nieuwe straat 't Klooster genoemd.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.