Skip to main content

Wijkermeerweg

2

Van oudher was de Wijkermeer de toegang tot de Zuiderzee, waarme het in open verbinding stond. Door de aanslibbing werd de Wijkermeer uiteindelijk rond 1819 onbevaarbaar, wat verstrekkende economische gevolgen had voor dit gebied. Men ging in later jaren over to inpoldering. In 1873 werd besloten een verbindingsweg aan te leggen tussen de Koude Horn en de polder (buurtschap De Klomp). Door de aanleg van Rijksweg 9 is deze rechtstreekse verbinding thans vervallen.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.