Skip to main content

Zeestraat

98

Als eerste benaming voor deze weg komen wij tegen de Wijck op Zeeer Wagenwegh, in later jaren voor het gedeelte gelegen in de voormalige gemeente Wijk aan Zee en Duin Zeeweg genoemd.

het vroegere steegje gelegen tussen Breestraat en Koningstraat werd Molensteeg genoemd en in de volksmond ook wel Slagtsteeg. Na verbreding hiervan werd het ook Zeestraat genoemd,

Een ander gedeelte van de Zeestraat, en wel vanaf de Koningstraat, werd vroeger ook wel De Doelen genoemd (zie Wilhelminastraat).

Na aanleg van het Westerhoutplein werd dit gedeelte van de Zeestraat aldus van naam gewijzigd. Hierdoor doet zich thans het merkwaardige feit voor dat de Zeestraat wordt onderbroken.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.