Skip to main content

Zwaansmeerstraat

0

Deze straat is in feite de hoofdstraat van de wijk Zwaansmeer en ontleent haar naam aan het "Swaans Meertje", dat vroeger ter plaatse heeft gelegen en in de 18e of 19e eeuw is drooggemaakt.

Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende kaart.