St. Odulfustraat

7

Vroeger Kerkstraat, in verband met de fusie in 1936 gewijzigd in St. Odulfstraat, naar de ter plaatse staande rooms katholieke kerk.

De Odulphuskerk werd in 1891 in gebruik genomen. De oude kerk die geheel vervallen was en naast de nieuwe kerk stond, werd toen gesloopt.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.