Voorstraat

57

Zoials in Wijk aan Zee gebruikelijk was, werden de meeste straten aangeduid met hoge-, lage-, midden-, achterweg enzovoort.

De aanduiding Voorstraat klinkt voor deze weg daarom niet zo vreemd.


© John de Heer, alle rechten voorbehouden.